VOG verklaring medewerkers

VOG verklaring

De gemeente Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau willen een veilige omgeving voor alle kinderen realiseren in samenwerking met organisaties die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Daarom is het project In Veilige Handen gestart. Eén van de middelen om een veilige sport en spel omgeving te creëren en ongewenste intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Invoeren van een VOG binnen het jeugdwerk (en dus ook binnen onze vereniging) geeft duidelijkheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

Alle vrijwilligers onderschrijven de gedragscode. Belangrijk is dat Verantwoord omgaan met minderjarigen binnen onze organisatie op de agenda staat; zowel in het intakegesprek voor nieuwe vrijwilligers, in bestuursvergaderingen en tijdens medewerkersbijeenkomsten wordt dit moeilijke onderwerp besproken.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege persoonlijke redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Sinds1 januari 2013 is het kunnen overleggen van een actuele VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve sinds die datum geen functie meer bekleden, waarbij sprake is van direct contact met minderjarigen.