Vertrouwenspersoon

Speeltuin Kabouterdorp heeft een vertrouwenspersoon beschikbaar.  U kunt deze bereiken door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@speeltuinkabouterdorp.nl.

Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.