Vertrouwenspersoon

Binnen speeltuin Kabouterdorp is er een vertrouwenspersoon. 

U kunt deze bereiken door een mail te sturen naar jolanda@speeltuinkabouterdorp.nl. Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.