Incasso uitleg

De Jaarlijkse contributie van Speeltuinvereniging Kabouterdorp (2024) via de automatische incasso wordt in maart afgeschreven. 

Waarom incasso?

Het –spreekwoordelijke- mes snijdt aan twee kanten. Wij als vereniging hebben veel minder administratie te doen m.b.t. het verwerken van ontvangen contributie. In één keer kunnen vele tientallen contributie betalingen worden verwerkt.

Hoelang is de machtiging geldig?

Het betreft een doorlopende machtiging. Dit betekent dat de machtiging geldig is tot dat jij de machtiging intrekt.

Wanneer wordt het Lidmaatschap afgeschreven?

Het lidmaatschap wordt in maart afgeschreven voor het speeltuin seizoen 2024 onder vermelding van: “Jaarlijkse contributie Speeltuinvereniging Kabouterdorp”.

Machtiging intrekken?

Dit kan heel simpel door te mailen naar info@speeltuinkabouterdorp.nl.  Vermeld in je mail je naam , postcode en huisnummer.  De machtiging wordt per direct ingetrokken.

Saldo tekort?

In principe wordt het door ons opgegeven bedrag altijd van je rekening afgeschreven. Blijkt dat je saldo niet toereikend is, dan wordt automatisch hetzelfde bedrag vervolgens weer van onze rekening teruggestort op jouw rekening. Er zijn dan dus 2 mutaties op je rekening vlak na elkaar te zien. Het is en blijft het je eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je saldo toereikend is.